ანგარიშზე შესვლა
დარწმუნდით რომ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გაიარეთ ელ. ფოსტის ვალიდაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტორიზაციას ვერ შეძლებთ.
ავტორიზაციისას დარწმუნდით რომ მოწყობილობაზე არჩეული გაქვთ შესაბამისი ენა და სიმბოლოების სიმაღლე ( Caps Lock ).
ანგარიშთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე ისარგებლეთ ონლაინ ჩათით ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე.
ნებისმიერი არასანქცირებული ქმედება ჩაინიშნება და გამოყენებული იქნება შესაბამისი ზომები.
ელ. ფოსტა / პირადი ნომერი
პაროლი
ანგარიშის რეგისტრაცია
განაცხადის ფორმის შესავსებად საჭიროა ანგარიშის რეგისტრაცია.
რეგისტრაციისას აუცილებლად მიუთითეთ პირადი და მოქმედი ელ. ფოსტის მისამართი, რადგან რეგისტრირებული ანგარიში საჭიროებს ელ. ფოსტიდან აქტივაციას. ასევე შეტყობინებებს მიმდინარე განაცხადის შესახებ მიიღებთ ამ ელ. ფოსტის საშუალებით.
გაითვალისწინეთ რომ ერთი და იგივე პირადი ნომერით ორჯერ ვერ დარეგისტრირდებით. თუ აღმოჩნდება რომ თქვენი პირადი ნომერი უკვე რეგისტრირებულია, დაგვიკავშირდით.
რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა
პაროლის აღდგენა შესაძლებელია ელ. ფოსტის საშუალებით. პაროლის აღსადგენი ფორმის შევსების შემდეგ ელ. ფოსტაზე მიიღებთ აღდგენის მარტივ ინსტრუქციას.
გაითვალისწინეთ რომ პაროლის აღდგენის შემდეგ პაროლი არის ერთჯერადი და საჭიროებს შეცვლას პირველსავე ავტორიზაციაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში პაროლის მოთხოვნა უნდა მოხდეს ახლიდან.
ერთჯერადი პაროლის გაგზავნა