პაროლის აღდგენა
პაროლის აღდგენა შესაძლებელია ელ. ფოსტის საშუალებით. პაროლის აღსადგენი ფორმის შევსების შემდეგ ელ. ფოსტაზე მიიღებთ აღდგენის მარტივ ინსტრუქციას.
გაითვალისწინეთ რომ პაროლის აღდგენის შემდეგ პაროლი არის ერთჯერადი და საჭიროებს შეცვლას პირველსავე ავტორიზაციაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში პაროლის მოთხოვნა უნდა მოხდეს ახლიდან.
ელ. ფოსტა
პირადი ნომერი
ანგარიშზე შესვლა
დარწმუნდით რომ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გაიარეთ ელ. ფოსტის ვალიდაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტორიზაციას ვერ შეძლებთ.
ავტორიზაციისას დარწმუნდით რომ მოწყობილობაზე არჩეული გაქვთ შესაბამისი ენა და სიმბოლოების სიმაღლე ( Caps Lock ).
ანგარიშთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე ისარგებლეთ ონლაინ ჩათით ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე.
ნებისმიერი არასანქცირებული ქმედება ჩაინიშნება და გამოყენებული იქნება შესაბამისი ზომები.
ავტორიზაცია
ანგარიშის რეგისტრაცია
დარწმუნდით რომ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გაიარეთ ელ. ფოსტის ვალიდაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტორიზაციას ვერ შეძლებთ.
ავტორიზაციისას დარწმუნდით რომ მოწყობილობაზე არჩეული გაქვთ შესაბამისი ენა და სიმბოლოების სიმაღლე ( Caps Lock ).
ანგარიშთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე ისარგებლეთ ონლაინ ჩათით ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე.
ნებისმიერი არასანქცირებული ქმედება ჩაინიშნება და გამოყენებული იქნება შესაბამისი ზომები.
რეგისტრაცია