სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება ხორციელდება 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.
გსურს ბიზნესის დაწყება ან განვითარება ?
ერთად გავუმკლავდეთ COVID-19-ის გამოწვევებს !
მიიღე თანადაფინანსება არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის
სოფლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სოფლად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური დივერსიფიკაცია, სოფლის მეურნეობის განვითარებისკენ მიმართული მიზნობრივი ღონისძიებები და სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა. ამ მიზნით ევროკავშირის (EU) „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის” (ENPARD) დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით ააიპ „სოფლის განვითარების სააგენტო” (ARDA) ახორციელებს „სოფლის განვითარების პროგრამას”.გაიგე მეტი პროგრამის შესახებ
ანგარიშზე შესვლა
დარწმუნდით რომ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გაიარეთ ელ. ფოსტის ვალიდაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტორიზაციას ვერ შეძლებთ.
ავტორიზაციისას დარწმუნდით რომ მოწყობილობაზე არჩეული გაქვთ შესაბამისი ენა და სიმბოლოების სიმაღლე ( Caps Lock ).
ანგარიშთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე ისარგებლეთ ონლაინ ჩათით ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე.
ნებისმიერი არასანქცირებული ქმედება ჩაინიშნება და გამოყენებული იქნება შესაბამისი ზომები.
ავტორიზაცია
ანგარიშის რეგისტრაცია
განაცხადის ფორმის შესავსებად საჭიროა ანგარიშის რეგისტრაცია.
რეგისტრაციისას აუცილებლად მიუთითეთ პირადი და მოქმედი ელ. ფოსტის მისამართი, რადგან რეგისტრირებული ანგარიში საჭიროებს ელ. ფოსტიდან აქტივაციას. ასევე შეტყობინებებს მიმდინარე განაცხადის შესახებ მიიღებთ ამ ელ. ფოსტის საშუალებით.
გაითვალისწინეთ რომ ერთი და იგივე პირადი ნომერით ორჯერ ვერ დარეგისტრირდებით. თუ აღმოჩნდება რომ თქვენი პირადი ნომერი უკვე რეგისტრირებულია, დაგვიკავშირდით.
რეგისტრაცია